Kiinteistölakimies, asianajopalvelut oikeudenkäynteihin Turussa ja Varsinais-Suomessa

Soita 040 585 8909

- oikeusasioiden kokenut ammattilainen -

Soita 040 585 8909

Rikosasianajaja ja oikeusasioiden kokenut ammattilainen, tervetuloa tutustumaan palveluihimme!

Asianajotoimisto Heikki Sillanpää Oy palvelee henkilö- ja yritysasiakkaita ympäri Suomen Turun keskustassa sijaitsevasta toimistosta käsin. Asianajopalvelut hoidamme voimassa olevien säädösten mukaisesti sekä kustannustehokkaasti. Tutustu palveluihimme!

Asianajopalvelut

Rikosasiat

Asianajaja Heikki Sillanpäällä on lähes 30 vuoden kokemus rikosoikeudenkäynneistä. Rikoksen uhrin eli asianomistajan puolesta hoidamme esitutkintaan ja oikeudenkäyntiin liittyvät asiat sekä esitämme asianomistajan vaatimukset. Rikoksesta epäillyn eli vastaajan puolesta hoidamme esitutkintaan ja oikeudenkäyntiin liittyvät asiat. Valtio maksaa sekä seksuaalirikoksen että törkeän väkivallan uhrin avustajan palkkion riippumatta uhrin taloudellisesta asemasta. Vastaajat puolestaan voivat saada valtionvaroista maksettavan avustajan tuloistaan riippumatta törkeissä rikoksissa. Myös muissa asioissa voi saada julkisen oikeusavun, joka on riippuvainen asianosaisen tuloista ja varallisuudesta. Tyypillisiä rikosnimikkeitä ovat esim. varkaus, pahoinpitely, tappo, murha, petos, kavallus ja muut erilaiset talousrikokset.

Riita-asiat

Riita-asioita ovat esim. vakuutuskorvauksia, vahingonkorvauksia, kiinteistön kauppaa ja laatua ym. koskevat riidat, huoneenvuokrariidat sekä kuluttajansuoja-asiat. Riita-asioita voimme auttaa ratkaisemaan useammalla eri tavalla. Asiakkaan kanssa neuvotellen päätetään, turvaudutaanko oikeudenkäyntiin, tuomioistuinsovitteluun, asianajajaliiton sovintomenettelyyn vai ratkaistaanko asia neuvottelemalla vastapuolen kanssa ilman oikeudenkäyntiä.

Lapsioikeus

Lapsiin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ovat esim. lapsen elatus sekä lapsen huolto- ja tapaamisoikeudet. Asioita voimme hoitaa sekä neuvotteluin että oikeudenkäynnein.  

Avio- ja avoliittoon liittyvät asiat            

Parisuhteisiin liittyviä juridisia kysymyksiä ovat mm. avioehtosopimukset, sopimukset avioeron tai avoeron varalta, omaisuuden ositus ja erottelu erotilanteessa sekä toimiminen pesänjakajana tilanteissa, joissa asioista ei päästä yhteisymmärrykseen. 

Perintöoikeus

Perintöoikeudellisia asioita ovat mm. perunkirjoitus, testamentti ja muu jäämistösuunnittelu, kuolinpesän selvitys ja jako sekä testamentin moitekanne. Toimin myös tarvittaessa pesän osakkaan asiamiehenä tai tuomioistuimen määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana. Lisäksi jokaisen voi olla hyvä miettiä omalta osaltaan ajoissa edunvalvontavaltakirjan teettämistä, koska sillä voi valtuuttaa etukäteen haluamansa henkilön hoitamaan asioita, mikäli itse sairastuu tai muutoin tulee kyvyttömäksi hoitamaan itse omia asioitaan.

Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen virheet

Kiinteistöihin ja osakehuoneistoihin liittyviä virheitä on kahdenlaisia: laatuvirheitä ja oikeudellisia virheitä. Laatuvirheitä ovat esimerkiksi laho- ja homeongelmat, kosteusvauriot sekä suunnittelu- ja rakennusvirheet. Asianajajan tehtävänä on tällöin esittää asiakkaansa vaatimukset joko asunto-osakeyhtiötä tai edellistä omistajaa kohtaan. Oikeudellisia virheitä ovat sellaiset, kuten että kiinteistö onkin pienempi pinta-alaltaan kuin on ilmoitettu, huoneiston käyttötarkoitus on eri kuin on ilmoitettu tai siihen kohdistuukin kiinnityksiä tai muita rasitteita, joista ostajaa ei ole informoitu. Toimistollamme on runsaasti kokemusta näiden asioiden hoidosta.

Vakuutus- ja vahingonkorvaukset

Prosessissa vakuutusyhtiötä vastaan on yleensä kyse siitä, että se ei korvaa ollenkaan vakuutettua asiaa tai maksetun korvauksen määrä on liian pieni. Saattaa myös olla, että vakuutusyhtiö ei myönnä koko korvausvelvollisuutta. Vahingonkorvauskanteessa vaaditaan vahingonkorvauksia vastapuolelta silloin, kun esim. asunto-osakeyhtiö, kunta tai yksityinen palveluntarjoaja on aiheuttanut asianomistajalle fyysistä tai psyykkistä haittaa tai taloudellista menetystä laiminlyömällä velvollisuuksiaan tai muutoin toimimalla huolimattomasti tai väärin. 

Oikeudenkäynnit

Hoidamme kaikki oikeudenkäyntiin liittyvät asiat käräjäoikeuksissa, hovioikeuksissa, korkeimmassa oikeudessa, hallinto-oikeudessa, korkeimmassa hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa ja markkinaoikeudessa. Kokeneen asianajajan kanssa oikeudenkäyntiin meneminen on pienempi stressinaihe, sillä käymme etukäteen läpi, mitä sellaisessa tilanteessa tapahtuu. Laadimme myös kaikki vaaditut kirjalliset asiat kuten vastauksen, asianomistajan vaatimukset ja valituksen puolestasi.

Työoikeus

Työsuhteeseen liittyvät riita-asiat ovat yleensä käytännössä riitoja työpalkkasaatavista sekä irtisanomiseen liittyvät kysymykset sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta. 

Yritysoikeus

Laadimme yritysten välisiä sopimuksia ja avustamme riitojen ratkaisuissa sekä yrityksien että yrityksien osakkaiden ja asiakkaiden kesken.

Toimeksiannon hoitaminen voi sisältää mm.:

  • Oikeudenkäynnit
  • Tuomioistuinten ulkopuolisen riidanratkaisun (osapuolten väliset sopimukset)
  • Muun oikeudellisen neuvonnan ja asiantuntijapalvelut 

Toimeksiannoista aiheutuviin kustannuksiin on mahdollista saada julkista oikeusapua, jota haetaan oikeusaputoimistosta. Kustannukset on mahdollista kattaa myös vakuutusyhtiöiden myöntämistä oikeusturvavakuutuksista. Näiden vaihtoehtojen edellytykset tarkistetaan toimeksiantoa vastaanotettaessa sekä huolehditaan niiden hakemisesta.

Sivun alkuun tästä.

Kerro meistä kavereillesi

Facebook Twitter 7Jaa